Informacje dla Rodziców

Na tej stronie znajdą Państwo wszelkie informacje dla rodziców.

Cena obiadu

KWOTA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

STYCZEŃ

Styczeń 10x10zł =100zł

Zerówka 10x9,50zł=95zł

Podwieczorki 10x2zł=20zł

POJEMNIKI NA OBIAD W DNIACH 14,15,16 PAŹDZIERNIKA - 1,50ZŁ

REMONT

Przelewy prosimy dokonywać

od 01.09 do 09.10.2020r.

Matika s.c. Katarzyna Witt, Paweł Ignacak

TEL: 797375231

02-758 Warszawa,

ul. Czarnomorska 17/219

BZ WBK 03 1090 1014 0000 0001 1958 3322

W tytule prosimy podać:

IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ oraz ILOŚĆ DNI.

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

W związku z tym, informujemy, iż składając zamówienie na nasze produkty, zapisując się do newslettera, czy kontaktując się z nami, przekazuje nam Pan/Pani informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe.

Administratorem w/w danych osobowych jest firma MATIKA S.C. Czarnomorska 17/219, 02-758 Warszawa.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa, gwarantujemy zachowanie Pani/a danych osobowych w poufności oraz zobowiązujemy się do respektowania Pani/a praw wynikających z wprowadzonego rozporządzenia, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/a danych, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/i danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy?

Gastro Team przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;

 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji Usługi, wykonania usługi i wystawienia faktury;

 3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty handlowej

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród

następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją Usługi

 2. w celu zawarcia i wykonania Usługi, którą zamówili Państwo

 3. w celu wykonania umowy zawartej na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,

 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie MATIKA np. wystawienia faktury

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z firma MATIKA , podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania Usługi/Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych Usługa nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną firmie MATIKA w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez MATIKA jest legalne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z nami, piszą na adres: matika.s.c@gmail.com

Z poważaniem,

MATIKA

PROCEDURA OPŁAT ZA POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W R.SZK. 2020/2021

 1.  Stołówka wydaje obiady w godzinach 12.45 – 15.00.

 2.  Obiad składa się z zupy, drugiego dania, napoju.

 3.  Dzieci korzystające ze świetlicy przychodzą na obiad grupowo z opiekunem.

 4. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2019/ 2020 wynosi 10 zł brutto.

 5.  Wpłaty za posiłki można dokonać:

  • na konto – 03 1090 1014 0000 0001 1958 3322

  • WPŁATY ZA DANY MIESIĄC NALEŻY UISZCZAĆ W ADEKWATNYM MIESIĄCU.Np za miesiąc lipiec w lipcu. Prosimy też o nie opłacanie posiłków z wyprzedzeniem np za lipiec w czerwcu itd. 

PODAJĄC IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ, MIESIĄC, ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA

 • u ajenta codziennie w godz. 7.00-9.00.

 1.  Płatność za obiady należy uregulować najpóźniej do 15 danego miesiąca.

 2.  Rodzice lub opiekunowie  zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka  najpóźniej do godziny 9.00 pod numerem tel. 797 375 231, 604 211 828, w przeciwnym razie nie będzie możliwości zwrotu kosztów za obiad.

 3.  W razie rezygnacji  z całomiesięcznych obiadów, należy natychmiast powiadomić ajenta w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.     W przeciwnym razie dziecko jest traktowane jako korzystające z wyżywienia i koszty ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 

 1.  Istnieje możliwość wykupienia obiadów na określone dni w tygodniu po   wcześniejszym   ustaleniu  z ajentem.

 2. WSZYSTKICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW BARDZO PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA STRONIEwww.matika.waw.pl ORAZ O DOSTARCZENIE JEJ DO AJENTA.

 3. Możliwa jest jednorazowa sprzedaż obiadu (na wynos). Pojemnik dodatkowo płatny 1 zł.

 

GRAMATAURA POSIŁKU  na 1 osobę

 

 1. Zupa ok. 300 ml wydawana w wazach

 • Włoszczyzna

 • Ziemniaki

 • Makaron

 • Ryż

 • Sól

 • Przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy

 

 1. Mięsa i ryby: 100 g

 2. Dodatek skrobiowy 100 g – 150 g

  • Ziemniaki

  • Ryz

  • Kasza

  • Makaron

 3. Surówka: 100 g

 4. Dania jarskie: 200 g – 220 g

 5. Kompot 200 ml

©2023 by Thyme. Proudly created with Wix.com

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Twitter Icon
 • White TripAdvisor Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now